CNC轉造機

點圖放大
點圖放大

FA-20CNC

規格

 • 主軸最大回轉數:   75rpm
 • 最大傾斜角度:      ±5°
 • 最大轉造壓力:      200KN
 • 重量:                   3.5噸

可轉造的工件

 • 轉造的最大直徑Thru/In Feed: 50mm/100mm
 • 最大長度Thru/In Feed:           4000mm/195mm
 • PITCH:                                    0.5mm~8.0mm

 


ARIES系列

點圖放大
點圖放大

ND-10CNC

規格

 • 最大回轉數:     150rpm
 • 最大傾斜角:     ±5°
 • 最大轉造壓力:  108kN
 • 重量:               約2300kg

可轉造的工件

 • 轉造的最大直徑Thru/In Feed: 50mm/15mm
 • 最大長度Thru/In Feed:           4000mm/75mm

 


點圖放大
點圖放大

ND-30CNC

規格

 • 最大回轉數:    100rpm
 • 最大傾斜角:    ±5°
 • 最大轉造壓力: 294kN/226kN
 • 重量:約4500kg

可轉造的工件

 • 轉造的最大直徑Thru/In Feed: 50mm/100mm
 • 最大長度Thru/In Feed:           6000mm/195mm

CALAXY系列

點圖放大
點圖放大

GA-330BCNC

規格

 • 最大回轉數:    42rpm
 • 最大傾斜角:    ±5°
 • 最大轉造壓力: 200kN
 • 重量:              4噸 

可轉造的工件

 • 轉造的最大直徑Thru/In Feed: 50mm/75mm
 • 最大長度Thru/In Feed:           6000mm/145mm

以上如需更詳細的資料請至下載區取得